Užsakymai ir konsultacija tel.
8 625 00058

Prekių ir pinigų grąžinimas

Garantuojame, jog grąžinsime Jums pinigus, jeigu per 14 dienų nuspręsite grąžinti mums kokybišką prekę. Grąžinama prekė turi būti nepanaudota, originalioje pakuotėje, nepažeistos prekinės išvaizdos. Pirkėjas savomis lėšomis grąžina prekę pardavėjo registruotu adresu, arba apmoka grąžinimo išlaidas. Gavus grąžintas prekes į sandėlį, pirkėjui pinigai grąžinami į sąskaitą per 2-14 darbo dienų. Vartotojai turi teisę pasinaudoti neteismine skundų ir žalos atlyginimo tvarka, sprendžiant tarp pardavėjo ir vartotojo kilusius ginčus ( CK 6.2287str. 1 d. 16 p.). Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.Vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, buveinės adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt.Prašymus ar skundus dėl galimų vartotojų teisių pažeidimų pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr